Search This Blog

Tuesday, May 13, 2014

Ing Amánu at Ing Alâ



King alâ menibat ing egana gana.
Kaya megumpisa kaya mapúpus. 
Ing alâ ing penibatan ning siuálâ.
Dápot ing siuálâ mámúnga iang amánu
Kareting amánu mibait la reng dalit.
Lumábung la reting dalit at mítúbud la reng kanta...
Kantang mamie bie king alâ...


Pámanintun king Siuálâ:

Pilan lang indûng súlat  'a' ing ákákit mu king kulitan king bábo?
Metung iá mu ba? O adduâ la? Pakalauen meng masalese.
King pánga-pánganak ning amánu menibat king alâ adduâng 'a' reng mítúbud.
Ing indû menganak ia at tinúbud ne ing anak na.
Panalukian me nung nukarin ia pa ing pangadduâng 'a'!

2 comments:

  1. -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA256 28264751c982d30b9330e6c1475ddb9ed28be6a2601e8a5f33b6ba49a3d9f5f2 bitcoin-0.21.1-aarch64-linux-gnu.tar.gz 3a92e312ffd3ca92579d46ec52e3dcb1b09bbdd11fe7c6a735e8546c7d9975e0 bitcoin-0.21.1-arm-linux-gnueabihf.tar.gz 1ea5cedb64318e9868a66d3ab65de14516f9ada53143e460d50af428b5aec3c7 bitcoin-0.21.1-osx64.tar.gz 2df15131cd18fd1941adc26f014012b437ccaadab39f1f5dc10282a68e8f9923 bitcoin-0.21.1-osx.dmg 259d74f13271dc51eb4db4b733fb1589038ff7819e849d2351e899f67de218c5 bitcoin-0.21.1-riscv64-linux-gnu.tar.gz caff23449220cf45753f312cefede53a9eac64000bb300797916526236b6a1e0 bitcoin-0.21.1.tar.gz afdd0f1717a74af01b88631d17a2f29f89d21ca2e3be0fec0678e7a1e20712d5 bitcoin-0.21.1-win64-setup-unsigned.exe 94c80f90184cdc7e7e75988a55b38384de262336abd80b1b30121c6e965dc74e bitcoin-0.21.1-win64.zip 366eb44a7a0aa5bd342deea215ec19a184a11f2ca22220304ebb20b9c8917e2b bitcoin-0.21.1-x86_64-linux-gnu.tar.gz -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux) iQIcBAEBCAAGBQJgja0mAAoJEJDIAZ42wulkV+IQAI84JuMhIs5muAqTX6G/sxPV sJ2RJ5aansLEcnFQrrmUNqXpGRB+yiCwlUg9cXLV6zKQkdmDnSuqhTGbivFDLoO3 WeEcQdvkUEodHOk9NK8AVB8NGRK2lkevij4OK0jUUdSVg31dJsygs09TKQGmfXKJ QnGR7Oz4h/BExrzYfC6PY3AYVJXOkVR86hb2w4r33xNy9DMkvxqbX+B9v1fvqO/V arcPriVKd0YiEi5nIV5/4ghkHGPAakXzd49DgxW8BVXXqPILBS/MatjgQ5BWJWpK p4B6V0FYJ2ZpvaTWNBOllUTNRq7YACcKSAEyW3cD9aNPz4o8mb3O7LMr+qb2z0+4 KZuubmOT3sJD37nsZ7DfmERQ7hFYHdlqvthCEQQyglasEZrsLnuCJQNGOSAT+ixM 8jPf3XFDNWm3QFS5icAmykzOWSV4Z0WcQfDjIRbcoXR09N5PgYavhSiwPqpfQ94/ q2igiMmIPH8rlRySc9fKfpYomkWP4W1vfm/wIeSrNm2oNeedL4/4zcv4v6mmnQhO +i1Npk1TY9+pMAh5xrjUxw3W1QgpVxttIlRmKw6StpVB2Lxl+bGAXp5N7hA8znWX 3AHSDYcdIVEpjvAWGpNPspsyrDv42zElgR8PqS462d/Go6HHhIqd+wHoRIEJTfXM m6bC44Ak09Ayxu4IxxBw =5612 -----END PGP SIGNATURE-----

    ReplyDelete